தமிழ் பதிவுகள்

பொங்கல் திருநாள்

தமிழர்களின் பாரம்பரிய திருவிழா என்றால் அது தைத்திங்கள் முதல்நாளில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் திருநாள் தான். ஏன் இதை தமிழரின் அடையாளம் என்றே கூறலாம். இத்திருநாள் சங்க காலம் முதல் கொண்டாடப்பட்டுவருவதை இலக்கியங்களின் மூலம் நாம் அறியலாம். 15,414 total views, 18 views today Tweet

15,414 total views, 18 views today

Continue Reading
Uncategorized

Railbudget-RIP

India’s Rail Budget is the Annual Financial Statement of the state-owned Indian Railways, which handles rail transport in India. It is presented every year by the Minister of Railways, representing the Ministry of Railways, in the parliament, a few days before the Union budget of India, till 2016. 2,630 total views, 1 views today Tweet

2,630 total views, 1 views today

Continue Reading
Sri Lanka Travel

Sri Lanka – The Arrival

As we were feeling hungry, we reached a nearby restaurant, which was not so great, but still hunger beckoned. It was a Saturday. S briefed us on the plans for the following night, as he would be leaving that day itself for Abu Dhabi, since the Arabic weekends are only Fridays and Saturdays. 3,451 total views, …

3,451 total views, 1 views today

Continue Reading
Sri Lanka Travel

Sri Lanka Unawatuna

Unawatuna is a major tourist attraction in Sri Lanka and famous for its beautiful beach and corals. It is quite an expensive place. As usual Mr.H exercised his level best to stick with our regular budget, but couldn’t find any.. Finally we settled with a beach facing resort for double the money we normally spend …

2,289 total views, no views today

Continue Reading
Sri Lanka Travel Unesco

Sri Lanka – Galle fort

Galle Lighthouse – This is Sri Lanka’s oldest light station, dating back to 1848, but the original lighthouse built by the British is located about 100 metres (330 ft) from the current site; however, it was destroyed by fire in 1934. The existing 26.5-metre-high (87 ft) lighthouse was erected here in 1939. 2,355 total views, 1 views …

2,355 total views, 1 views today

Continue Reading